Home

Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich inzet voor straatkinderen en -jongeren in Kaapstad in Zuid-Afrika.

Tamam Nederland werkt daarbij samen met haar zusterorganisatie Tâmam Ministry (Tâmam Zuid-Afrika).

Samen werken we aan een betere toekomst voor de straatjongeren. Vanuit onze waarden en levensovertuiging helpen we iedereen van onze doelgroep die we kunnen helpen en die geholpen wil worden, ongeacht zijn of haar levensovertuiging.

We hebben 10 jaar onder de vlag van Tâmam Zuid-Afrika gewerkt. Op 6 maart 2015 is Tamam Nederland opgericht met als doel ons werk verder uit te breiden.

We zoeken enthousiaste pioniers die met ons mee willen bouwen. Geïnteresseerd? Ga naar vacatures of neem contact met ons op.

Tamam Nederland is een ANBI instelling. Dat betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.