Home » Geen categorie » gift is antwoord op gebed

gift is antwoord op gebed

Op 7 april ontvingen we bericht van Stichting Gabriël dat zij ons ondersteunen met een groot bedrag.

Stichting Gabriël wordt voornamelijk gefinancierd door Gabriël Financiële Bescherming. De volledige winst van dit bedrijf wordt overgemaakt aan deze stichting. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen goede doelen aandragen.

Het bestuur van Stichting Gabriël beoordeelt deze aanvragen en selecteert waar het geld naar toe gaat.

Waarom een antwoord op ons gebed?

Nu Eleshia Martin (onze directeur in Kaapstad), erkend maatschappelijk werker is, hebben we veel makkelijker toegang tot de gevangenis. We hebben nu de mogelijkheid om ze daadwerkelijk te counselen. Dat heeft veel in beweging gezet. Er vindt geestelijk en emotioneel herstel plaats. God is duidelijk met deze groep bezig. Rond juni 2017 komt een deel van deze groep vrij uit de gevangenis. We willen voor die groep heel graag een vorm van opvang bieden, waarin we de counseling en het aanleren van (sociale) vaardigheden kunnen voortzetten. We hebben echter een probleem: de financiering. We werken echt heel goedkoop, maar geheel zonder geld lukt het ook niet. Onze Zuid-Afrikaanse begroting liet voor 2017 een gat zien van ruim € 3.000. Dit gat is nu een flink stuk gevuld, maar nog niet helemaal.