Home » Over ons » Bestuur

Bestuur

Het kernteam van Tamam Nederland bestaat uit het bestuur en een vaste groep vrijwilligers die kern- en coördinerende taken verrichten.

 

Het bestuur

 Oscar Oscar Overmars, voorzitter en penningmeester

Oscar is jurist en HBO-theoloog. Hij werkt voor burgerlijke gemeenten. Daarnaast gaat hij voor in kerkdiensten en is hij actief in kerkelijk jeugdwerk.

 

 Ineke Ineke Flens, secretaris

Ineke is managementassistente. Zij werkt bij een bedrijf in de metaalsector. Daarnaast is zij secretaresse van een kerkenraad en schrijft ze verhalen en toneelstukken voor kinderen.

 

 Nikki klein Nikki Goossens, lid

Nikki is verslavingsdeskundige en student maatschappelijk werk.  Zij werkt in een opvanghuis voor dak- en thuislozen en begeleidt mensen met verslavingsproblematiek.

 

 

Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie bestuursleden, waaronder in elk geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee van deze drie functies kunnen ook door één persoon worden vervuld. Het bestuur wil op zo kort mogelijke termijn een uitbreiding met nog één of twee personen, waaronder in ieder geval een penningmeester.

Voor de zuiverheid hebben we naast de penningmeester een boekhouder; zij controleren elkaar. Daarnaast controleert het bestuur de financiën. Het bestuur kan een ‘kascontrole’ laten uitvoeren door externen.

Het bestuur en de overige kernteamleden ontvangen geen beloning.