Home » Over ons » Missie en Visie

Missie en Visie

Het stoppen van de werkzaamheden in Kaapstad door Tamam Ministry, heeft ook gevolgen voor Tamam Nederland. Ook wij gaan werken aan een afbouw van onze werkzaamheden in Nederland.

Lees meer over het beëindigen van de werkzaamheden op onze homepage.

Wat onze missie en visie was leest u hieronder.

 

Missie

Tamam Nederland is een hulporganisatie zonder winstoogmerk (NGO en NPO) die zich richt op straatkinderen in de regio Kaapstad.

We werken vanuit relaties. We willen niet alleen aanwezig zijn, maar verschil maken in de levens van straatjongeren door te werken aan duurzame verandering. We willen de hele mens tot zijn of haar bedoeling laten komen. We doen dit samen met de lokale partner Tâmam Zuid-Afrika en mogelijk met soortgelijke organisaties in Zuid-Afrika en Nederland.

 

Visie

De droom van Tâmam Zuid-Afrika is ‘straten zonder straatkinderen’. Tamam Nederland wil hieraan bijdragen door Tâmam Zuid-Afrika te ondersteunen en te versterken. Dit doen we door fondsenwerving, praktische ondersteuning, coaching en toerusting en het bevorderen van draagvlak.