Home » Nederland » Doelgroep en doelstelling

Doelgroep en doelstelling

doelgroepen

 1. Dak- en thuisloze kinderen en jongeren
 2. Voormalige dak- en thuisloze kinderen en jongeren
 3. De gezinnen en bredere families van de doelgroepen A en B
 4. Andere mensen in sociaal-maatschappelijke achterstandssituaties

Het zwaartepunt ligt bij dak- en thuisloze kinderen en –jongeren.

Gezamenlijk doel van de Tamam-organisaties

 1. De doelgroepen zijn van de straat af en hebben een veilige plek om te wonen (een ‘thuis’).
 2. De doelgroepen komen als mens tot hun bedoeling.
 3. De doelgroepen kennen en nemen hun verantwoordelijkheden in de maatschappij, bijvoorbeeld als echtgenoot, ouder en werknemer.

Wij geloven dat ieder mens door God gewild en gemaakt is en daarmee waardevol. Wij geloven dat een mens pas echt tot zijn bedoeling komt en compleet kan worden in een relatie met God, waarin hij zich veilig en geliefd weet en waarin zijn leven betekenis heeft. Wij willen en kunnen dit echter niet opdringen. Vanuit onze eigen waarden en levensovertuiging helpen we iedereen binnen onze doelgroepen die we kunnen helpen en die geholpen wil worden, ongeacht diens levensovertuiging.

Het gaat ons erom de mens in zijn geheel tot zijn of haar bedoeling te laten komen. Daarbij denken we holistisch: gezondheid en welzijn op lichamelijk, emotioneel, psychisch, spiritueel en sociaal-maatschappelijk gebied. Dit omvat onder meer:

 • afkicken van verslavingen
 • emotioneel-psychische genezing
 • herstel van zelfbeeld en eigenwaarde
 • herstel van relaties met familieleden
 • aanleren van kennis, vaardigheden en gedrag die nodig zijn voor het functioneren in de maatschappij en een gezonde levensstijl (resocialisatie)
 • aanleren van normen en waarden
 • onderwijs
 • stimuleren van gaven, talenten en creativiteit
 • hulp bij het vinden van woonruimte, opleiding en werk

 

Doel van Tamam NL

Om bovenstaande doelen te bereiken, werkt Tamam Nederland samen met partnerorganisaties, met name Tâmam Zuid-Afrika.

Wij bieden ondersteuning door:

 1. financiële ondersteuning door fondsenwerving
 2. praktische ondersteuning
 3. advies/ coaching/ training/ toerusting
 4. draagvlak bevorderen