Home » Nederland » Ontwikkelingsdoelen

Ontwikkelingsdoelen

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (SGD’s) zijn een initiatief van de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD’s gelden voor de periode van 2015 tot 2030.
Bij de evaluatie van de millenniumdoelen (2014-2015) zijn wereldwijd verbeteringen geconstateerd. In zuidelijk Afrika blijft dit echter achter.Nederlandse hulporganisaties bouwen hun hulp voor Zuid-Afrika af omdat veel subsidies wegvallen. Dankzij mensen en instanties die ons steunen kunnen wij doorgaan met ons werk!

Tamam werkt aan de volgende doelen:

doel-1

 

Geen armoede

Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.

 

 

 doel-2

Geen honger

Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.

 

doel-4

 

Hoogwaardig onderwijs

Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.

 

Tamam doet dit door:

  • te stimuleren en begeleiden dat straatkinderen van de straat af komen en een normaal productief leven gaan leiden door het volgen van onderwijs en arbeid
  • maaltijden aan te bieden
  • onderwijs aan te bieden dat leidt tot een erkend diploma