Home » Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

We hebben droevig nieuws: Tamam Zuid-Afrika gaat stoppen. Cobus en Eleshia Martin hebben de straatkinderen en -jongeren in Kaapstad 22 jaar gediend, vanaf 2003 als ‘Tâmam Ministry’. Vanaf 2005 zijn we in Nederland betrokken geraakt.

Eleshia: “We hebben ze als jonge kinderen op straat leren kennen. We voelen ons bevoorrecht dat we bij veel van hen door de jaren heen deel mochten uitmaken van hun leven en betrokken mochten zijn bij hun groei naar volwassenheid. Nadat we een aantal maanden hebben nagedacht en Gods Aangezicht hebben gezocht, zijn we tot de conclusie gekomen dat de tijd gekomen is om dit werk te beëindigen. De tijd is gekomen dat zowel wij als ‘onze’ straatjongeren zich moeten realiseren dat ze niet langer kinderen zijn die basale zorg en bescherming nodig hebben. Ze zijn in staat om voor zichzelf en in sommige gevallen voor hun kinderen te zorgen, om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Hoewel dit voor ons een verdrietig proces is, is het ook een zegen om hen zelf ‘de sleutel van volwassenheid’ te geven.”

Hieronder leest u wat de visie en missie was.

 

Visie

De straten van Kaapstad zonder straatkinderen.

Hoe kunnen we dit bereiken?

We willen naast iemand gaan staan, en in hem of haar blijven geloven. Ook als ‘ie een keer de fout in gaat! Op deze manier helpen we mensen naar een nieuwe toekomst. We willen niet alleen aanwezig zijn, maar verschil maken in de levens van straatjongeren door te werken aan duurzame verandering.

Onze doelgroep bestaat vooral uit de zogenaamde ‘geharde straatjongeren’. Zij verlieten vaak al op zeer jonge leeftijd de gebroken, onveilige thuissituatie en groeiden op straat op. Ze worden door bijna geen instantie bereikt.

Van betekenis zijn

We weten dat wij van betekenis zijn in hun leven omdat ze ons dat vertellen en we het ook zien. We streven naar meer, we willen namelijk blijvende verandering. Daarom werken we (o.a. in de gevangenis) ook actief aan emotioneel herstel (counseling).

Na verloop van tijd zien we mensen opbloeien. We zien gebroken mensen gedeeltelijk helen. We zien mensen weer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Ze vinden zichzelf de moeite waard om hun leven te veranderen. In sommige gevallen betekent dit ook van de straat af gaan, opnieuw beginnen of terugkeren naar hun vroegere leefgemeenschap. Wij helpen ze zo veel als we kunnen in deze processen.

Uitspraak van één van onze jongeren:

“God opende mijn leven voor me. Hij liet me zien hoe ik in een spiraal naar beneden ging,  dat ik mijzelf voor de gek hield. Daarna voelde ik de vrede van God.”

Daarom is het belangrijkste dat wij bieden mensen die naast mensen staan. Mensen die op straat leven en (jonge) mensen die gevaar lopen. Daarom blijft een groep straatjongeren terugkomen naar ons gemeenschapscentrum (Koffiekamer), terwijl ze ergens anders meer maaltijden of andere voorzieningen kunnen krijgen.

We kennen ‘onze’ straatjongeren bij hun naam. We kennen hun (soms afschuwelijke) levensverhaal. De gebrokenheid in hun leven is vaak groot. Bij ons worden ze gezien en geliefd.

Leiding Tamam Afrika

Cobus en Eleshia Martin zijn het leidende echtpaar in Kaapstad. Eleshia is maatschappelijk werker en Cobus is gecertificeerd om mensen op te leiden als timmerman. Zij kunnen dus een erkend diploma krijgen.

Cobus en Eleshia

  • zijn al 20 jaar werkzaam op de straten van Kaapstad
  • Hebben al 20 jaar ervaring met multi-problematiek
  • Zijn al 20 jaar levens veranderend bezig