Nieuws

Droevig nieuws: Tamam Zuid-Afrika stopt

We hebben droevig nieuws: Tamam Zuid-Afrika gaat stoppen. Cobus en Eleshia Martin hebben de straatkinderen en -jongeren in Kaapstad 22 jaar gediend, vanaf 2003 als ‘Tâmam Ministry’.

Lees voor meer informatie onze nieuwsbrief

 

Wat hebben wij gedaan in 2018

In 2018 zijn er in Kaapstad veel mooie dingen gebeurd. Met name in de gevangenis en in De Koffiekamer.

Ook dit jaar konden drie meisjes naar school. Zo konden we samen met u, als donateur en/of bidder, handen en voeten te kunnen geven aan de grote opdracht van Jezus  ‘heb je naaste lief’ en ‘zorg voor de weduwen, wezen en verdrukten’. U kunt het allemaal lezen in  Jaarverslag en jaarrekening 2018.

Wat mochten wij doen in 2017?

U leest en ziet alles in ons Jaarverslag en jaarrekening 2017

Afscheid van Oom Japie

Zondag 14 januari  is Oom Japie overleden. Oom Japie is een werker van het eerste uur. Eerst op straat, later alleen in de Koffiekamer. De straatjongeren en wij zullen hem missen!

Wintermarkt zeer geslaagd

Het was een geweldige Wintermarkt, zaterdag 18 november!
We zijn dankbaar voor het bedrag dat we aan het eind van de dag in ontvangst mochten nemen.

Deze dag was mogelijk door de inzet van geweldige vrijwilligers en sponsoring van noten door de Alexanderhoeve! Dankzij deze inzet en de financiële steun kunnen wij het werk onder de straatjongeren in Kaapstad voortzetten.

Blij met giften

We mochten een verjaardagsgift ontvangen en de opbrengst uit de collectebus bij de startdag van de NGK Oostzaan. Ieder bedrag wordt door ons goed besteed!

Tamam-kraam

Ook dit jaar zijn we er weer met onze Tamam-kraam!

18-11 Westzijderkerk Zaandam

16-12 Grote Kerk Edam

Dankbaarheid

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. We mogen weer vertellen over de ervaringen met onze straatjongeren. Na jaren van stenen rapen, grond egaliseren en zaaien, mogen we nu resultaten zien. Reden voor dankbaarheid!

gift is antwoord op gebed

Op 7 april ontvingen we bericht van Stichting Gabriël dat zij ons ondersteunen met een groot bedrag.

Stichting Gabriël wordt voornamelijk gefinancierd door Gabriël Financiële Bescherming. De volledige winst van dit bedrijf wordt overgemaakt aan deze stichting. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen goede doelen aandragen.

Het bestuur van Stichting Gabriël beoordeelt deze aanvragen en selecteert waar het geld naar toe gaat.

Waarom een antwoord op ons gebed?

Nu Eleshia Martin (onze directeur in Kaapstad), erkend maatschappelijk werker is, hebben we veel makkelijker toegang tot de gevangenis. We hebben nu de mogelijkheid om ze daadwerkelijk te counselen. Dat heeft veel in beweging gezet. Er vindt geestelijk en emotioneel herstel plaats. God is duidelijk met deze groep bezig. Rond juni 2017 komt een deel van deze groep vrij uit de gevangenis. We willen voor die groep heel graag een vorm van opvang bieden, waarin we de counseling en het aanleren van (sociale) vaardigheden kunnen voortzetten. We hebben echter een probleem: de financiering. We werken echt heel goedkoop, maar geheel zonder geld lukt het ook niet. Onze Zuid-Afrikaanse begroting liet voor 2017 een gat zien van ruim € 3.000. Dit gat is nu een flink stuk gevuld, maar nog niet helemaal.

97,7% direct besteed aan onze doelgroep

Het afgelopen jaar konden we 97,7% direct besteden aan onze doelgroep. Nieuwsgierig naar hoe het verder gegaan is in 2016? U leest het in ons Jaarverslag 2016.