Nieuws

Wat mochten wij doen in 2017?

U leest en ziet alles in ons Jaarverslag en jaarrekening 2017

Afscheid van Oom Japie

Zondag 14 januari  is Oom Japie overleden. Oom Japie is een werker van het eerste uur. Eerst op straat, later alleen in de Koffiekamer. De straatjongeren en wij zullen hem missen!

Wintermarkt zeer geslaagd

Het was een geweldige Wintermarkt, zaterdag 18 november!
We zijn dankbaar voor het bedrag dat we aan het eind van de dag in ontvangst mochten nemen.

Deze dag was mogelijk door de inzet van geweldige vrijwilligers en sponsoring van noten door de Alexanderhoeve! Dankzij deze inzet en de financiële steun kunnen wij het werk onder de straatjongeren in Kaapstad voortzetten.

Blij met giften

We mochten een verjaardagsgift ontvangen en de opbrengst uit de collectebus bij de startdag van de NGK Oostzaan. Ieder bedrag wordt door ons goed besteed!

Tamam-kraam

Ook dit jaar zijn we er weer met onze Tamam-kraam!

18-11 Westzijderkerk Zaandam

16-12 Grote Kerk Edam

Dankbaarheid

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. We mogen weer vertellen over de ervaringen met onze straatjongeren. Na jaren van stenen rapen, grond egaliseren en zaaien, mogen we nu resultaten zien. Reden voor dankbaarheid!

gift is antwoord op gebed

Op 7 april ontvingen we bericht van Stichting Gabriël dat zij ons ondersteunen met een groot bedrag.

Stichting Gabriël wordt voornamelijk gefinancierd door Gabriël Financiële Bescherming. De volledige winst van dit bedrijf wordt overgemaakt aan deze stichting. Klanten van Gabriël Financiële Bescherming kunnen goede doelen aandragen.

Het bestuur van Stichting Gabriël beoordeelt deze aanvragen en selecteert waar het geld naar toe gaat.

Waarom een antwoord op ons gebed?

Nu Eleshia Martin (onze directeur in Kaapstad), erkend maatschappelijk werker is, hebben we veel makkelijker toegang tot de gevangenis. We hebben nu de mogelijkheid om ze daadwerkelijk te counselen. Dat heeft veel in beweging gezet. Er vindt geestelijk en emotioneel herstel plaats. God is duidelijk met deze groep bezig. Rond juni 2017 komt een deel van deze groep vrij uit de gevangenis. We willen voor die groep heel graag een vorm van opvang bieden, waarin we de counseling en het aanleren van (sociale) vaardigheden kunnen voortzetten. We hebben echter een probleem: de financiering. We werken echt heel goedkoop, maar geheel zonder geld lukt het ook niet. Onze Zuid-Afrikaanse begroting liet voor 2017 een gat zien van ruim € 3.000. Dit gat is nu een flink stuk gevuld, maar nog niet helemaal.

97,7% direct besteed aan onze doelgroep

Het afgelopen jaar konden we 97,7% direct besteden aan onze doelgroep. Nieuwsgierig naar hoe het verder gegaan is in 2016? U leest het in ons Jaarverslag 2016.

Mooie afsluiting 2016

We mogen terugkijken op een jaar waarin we veel hebben mogen doen en betekenen voor de straatjongeren in Kaapstad. We zijn dankbaar voor de zegen die we op ons werk krijgen, voor de inzet van vrijwilligers en voor alle financiële steun en gebedsondersteuning. En er waren weer twee geweldige Kerstmarkten!! Dank jullie wel!

Agenda

In het najaar staat de Tamam-kraam met informatie, zelfgemaakte jams en mooie cadeau-artikelen weer op verschillende plekken.

29 oktober: Kampen
Vrouwencontactdag, Nieuwe Kerk”, Broederweg 34, 8261 GT Kampen

10 december:  Zaandam
Kerstmarkt in de Westzijderkerk, Westzijde 75, 1506 ED Zaandam

17 december: Edam
Ideële Kerstmarkt: Edam
Grote Kerk, Grote Kerkstraat 57, 1135 BC Edam