Home » ANBI

ANBI

Naam:          Stichting Tamam Nederland

Postadres:   Spinnekop 29, 1035 CL Amsterdam

T:  020 – 493 30 40

E:

W: www.tamamnederland.nl

Oprichtingsdatum:  6 maart 2015 (Statuten Stichting Tamam Nederland )

ANBI instelling vanaf 6 maart 2015

KvK nummer:   62853775

RSIN nummer: 854984409

IBAN: NL44TRIO0198136781

BIC/SWIFT code: TRIONL2U

Voor Tamam Nederland is een stichtingsplan gemaakt. In dit plan staat wie wij zijn, wat onze waarden zijn, hoe wij willen werken en de samenwerking met Tâmam Zuid-Afrika vorm willen geven.

Doelgroep en doelstellingen

Op deze pagina vindt u onze doelgroep en doelstellingen.

Bestuur

De samenstelling van ons bestuur en het kernteam vindt u op Bestuur en Kernteam.

Beloningen- en vergoedingenbeleid (conform het stichtingsplan)

Tamam Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Om de overhead zo klein mogelijk te houden, wordt geen salaris betaald.

Gemaakte reële kosten worden na goedkeuring vergoed. Deze kosten vloeien voort uit een taak ten behoeve van Tamam Nederland of Tâmam Zuid-Afrika. Aan de medewerkers wordt gevraagd kostenefficiënt en kostenbewust te werken.

 

Financiële verantwoording en verantwoording activiteiten

ANBI jaarverslag 2021

ANBI jaarverslag 2020

ANBI jaarverslag 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Anbi jaarverslag 2018

Jaarverslag en jaarrekening 2017

ANBI jaarverslag 2017 en planning 2018

Jaarverslag en jaarrrekening 2016

verklaring kascontrolecommissie

ANBI jaarverslag 2016 en planning 2017

Jaarverslag en jaarrekening 2015

2015 verklaring kascontrolecommissie

ANBI jaarverslag 2015 en planning 2016

actie- en beleidsplan 2015