Home » Periodieke schenking kan zonder notaris

Periodieke schenking kan zonder notaris

Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kunt u nu ook zelf regelen: de periodieke schenking. Wat is periodiek schenken, hoe moet het en waarom zou u het willen? Wat zijn de nadelen van periodiek schenken en hoe beperk je die?


Aftrekpost giften

Als je schenkt aan goede doelen heb je recht op een aftrekpost, maar alleen als en voor zover u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Daardoor kunnen veel gulle gevers uiteindelijk toch niets aftrekken. Soms mag u de gift wel aftrekken vanaf de eerste euro. Namelijk als u een overeenkomst aangaat waarin staat dat je minstens vijf jaar op rij hetzelfde bedrag schenkt aan een goede doel. Dan is elke euro die u geeft aftrekbaar.

Voor de fijnproevers: het gaat bij één procent van het inkomen om het inkomen in box 1, 2 en 3 samen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten.

Vroeger was het sléchter

De eis om een periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte is vervallen. Soms regelde en betaalde het goede doel de notaris voor u, maar alleen als je een hoog bedrag schonk. Je moest voor belastingvoordeel dus wel héél vrijgevig zijn. De instellingen zelf betaalden bovendien ook een bedrag per jaar voor deze aktes. Geld dat dus niet bij het beoogde doel aankwam. Vanaf 1 januari 2014 is zo’n periodieke schenking ook aftrekbaar zónder notaris. Daarmee wordt de periodieke schenking ook interessant voor kleinere bedragen.

Hoe het moet

Download een model schenkingsovereenkomst

  • Vul een deel van de overeenkomst in tweevoud zelf in
  • Laat het goede doel de rest invullen en een van beide documenten terugsturen
  • Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen

Tip: extra clausule opnemen

Als er iets gebeurt waardoor u niet meer wilt schenken aan een goed doel of zelf financieel in de problemen komt, zit u juridisch wel vast aan de overeenkomst. U moet dan blijven schenken.

Maar: u kon en kan wel vastleggen dat de verplichting tot schenken vervalt bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid of als het goede doel failliet gaat of de instelling de ANBI-status verliest. In die ongelukkige situaties blijven de schenkingen die u deed aftrekbaar, terwijl u na intreden van die gebeurtenis niet hoeft te blijven schenken.

In de modelovereenkomst van de Belastingdienst is deze clausule helaas niet opgenomen. De Consumentenbond raadt aan om de clausule met pen aan beide exemplaren van de modelovereenkomst toe te voegen. Bij overlijden tijdens de looptijd van de periodieke schenking vervalt de verplichting ook, tenzij de schenker in de overeenkomst heeft opgenomen dat de periodieke schenking doorloopt na diens dood.