Home

Na ruim twintig jaar werken met straatjongeren en –kinderen in Kaapstad stopt Tamam Ministry in 2019 met deze werkzaamheden.

We zijn ontzettend blij dat een aantal vrijwilligers doorgaat met het werk in de gevangenis. Dit wordt wel op een andere manier vormgegeven.  Vanuit Nederland blijven we de opleiding van drie meisjes financieel ondersteunen tot zij hun opleiding hebben afgerond. Tamam Carpentry and training, een aparte organisatie naast Tamam Ministry, gaat door met het werken en leren traject van sommige ‘oude’ cliënten.

Eleshia: “We hebben ze als jonge kinderen op straat leren kennen. We voelen ons bevoorrecht dat we bij veel van hen door de jaren heen deel mochten uitmaken van hun leven en betrokken mochten zijn bij hun groei naar volwassenheid. Nadat we een aantal maanden hebben nagedacht en Gods Aangezicht hebben gezocht, zijn we tot de conclusie gekomen dat de tijd gekomen is om dit werk te beëindigen. De tijd is gekomen dat zowel wij als ‘onze’ straatjongeren zich moeten realiseren dat ze niet langer kinderen zijn die basale zorg en bescherming nodig hebben. Ze zijn in staat om voor zichzelf en in sommige gevallen voor hun kinderen te zorgen, om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Hoewel dit voor ons een verdrietig proces is, is het ook een zegen om hen zelf ‘de sleutel van volwassenheid’ te geven.”

We hebben al die jaren in Zuid-Afrika mooie resultaten gezien. We hebben gezien hoe God door Zijn Geest werkzaam is in en door mensen.

Soms werd een deur gesloten, maar we hebben ook dichte deuren open zien gaan. We hebben mensen tot bloei zien komen. We hebben het volle vertrouwen dat God de jongeren op de straten in Kaapstad niet loslaat, we mogen ze in Zijn handen overgeven.

In 2018 zijn er mooie dingen gebeurd, met name in de gevangenis en in De Koffiekamer. U kunt het allemaal lezen in ons Jaarverslag en jaarrekening 2018

Het stoppen van de werkzaamheden in Kaapstad door Tamam Ministry, heeft ook gevolgen voor Tamam Nederland. Ook wij gaan werken aan een afbouw van onze werkzaamheden in Nederland.